Bilingual Programs: Vietnamese

Chương Trình Tin Học Đa Ngôn Ngữ Bằng Tiếng Việt Của Senior Planet

Thứ Sáu hàng tuần lúc 1:00 trưa – 2:00 trưa theo giờ PST

Các buổi học sẽ được giảng dạy mỗi tuần, thông qua ứng dụng Zoom. Mỗi buổi học kéo dài một giờ, sẽ được hướng dẫn bằng tiếng Anh và phiên dịch bằng tiếng Việt. Qúy vị sẽ học nhiều đề tài khác nhau như cách tìm kiếm thông tin trên mạng, sử dụng Zoom để vừa trò chuyện vừa thấy mặt bạn bè và gia đình, sử dụng email và mua sắm trực tuyến một cách an toàn!

Yêu cầu ghi danh trước. Để ghi danh vào chương trình này, vui lòng gọi (408) 975-2339 hoặc gửi email tới senior.wellness@aaci.org, và cho biết tên, địa chỉ email và số điện thoại của quý vị. Vui lòng ghi rõ “Chương Trình Tin Học Đa Ngôn Ngữ Bằng Tiếng Việt” trong phần tiêu đề. Sau khi hoàn tất ghi danh, quý vị sẽ nhận được email xác nhận đi kèm với đường dẫn qua Zoom và hướng dẫn tham gia lớp học.

 

Senior Planet Multilingual Technology Program in Vietnamese
Every Friday @ 1:00 pm – 2:00 pm PST

This series of lectures will be offered weekly, via Zoom. Each one-hour session will be taught in English with Vietnamese translations, and materials will be translated for participants.

You will learn how to:

  • Browse websites
  • Use Zoom to host videos calls with friends and family
  • Use email
  • Shop online safely

Pre-registration is required. To enroll in this series, please call 408-975-2339 or email senior.wellness@aaci.org, and include your name, email address, and phone number. If emailing, please put “Vietnamese Multilingual Technology Program” in the subject line. Once you complete your registration, you will receive an email confirmation with the Zoom link and instructions for joining the class.